Толика Обухова, Аноничева Петра, Федора Сидоренко, Олега Батуева. Я служил на десятке с 78-88 в в/ч 55743